Ne Yapıyoruz ?

MEDYA DANIŞMANLIĞI/PR HİZMETLERİ
“Reklam değil HABER yapıyoruz”

Sözlük anlamı ile reklam “bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası”dır. Ancak bir gazetede, bir haber bülteninde ya da bir televizyon programında haber yapılması hem bu amaca hizmet edecek hem de markanın itibarını ve güvenilirliğini arttıracaktır.

Öyle ki ulusal/yerel basında yayınlanan haberler küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan hiper rekabet ortamında başarılı olmak için işletmelere güçlü bir itibar yaratılması gerekliliğine hizmet edecektir. Güçlü itibara sahip olan işletmeler finansal açıdan, pazar açısından ve insan kaynakları açısından rakiplerinin önüne geçecektir.

Punto PR yol arkadaşlarına, verdikleri hizmetin medyada yer alması için danışmanlık yapar. Bunun için de hedef kitle ve ürünler çerçevesinde projeler üretir böylece medyada görünürlüğü arttırır. Böylece, itibar yönetimi konusunda önemli bir katma değer sağlar.

Yol arkadaşlarının, ürünleri, projeleri ,organizasyonları ile ilgili röportaj ve çekim imkanı sağlayarak yazılı ve görsel medyada haber olmasına öncülük eder.